SÄhkÖSUUNNITTELU

Sähkösuunnitelma on onnistuneen sähköurakan perusta. Toteutamme sähkösuunnitelmat niin vanhoihin kuin uusiin kohteisiinkin monipuolisesti ja yksilöllisesti vankalla ammattitaidolla. Suunnittelussa huomioimme Teidän tarpeenne ja toiveenne.

Teemme tarpeittenne mukaiset sähkösuunnitelmat rakennusten pohjakuvista. Pohjakuvien puuttuminen ei kuitenkaan ole esteenä suunnitelman tekoon. Sähkösuunnitelman tilaaminen kannattaa, koska suunnitelmat maksavat itsensä takaisin. Suunnittelun tavoitteena on löytää sellaisia teknisiä ratkaisuja, joiden avulla toteutamme Teidän toivomukset annetuissa kustannus- ja aikataulurajoissa. Suunnitelun avulla voidaan määrittää sähköistyksen taso ja toteutus niin, että sähkön kulutus on hallittavissa ja valituilla ratkaisuilla voidaan säästää sähköä ja rahaa.

Sähkösuunnittelussa otetaan huomioon kohteen elinkaarikustannukset ja mahdolliset tulevat muutokset. Hyvä suunnittelu näkyy alentuvina kokonaiskustannuksina ja parempana laatuna.