SÄhkÖasennukset

SÄhkÖhuolto

SÄhkÖurakointi

SÄhkÖsuunnittelu

 • Sähkö-, tele- ja tietoverkkojen asennusyöt ammattitaidolla.
 • Ammattitaito ja asiakkaan tyytyväisyys on meille tärkeää
 • Asennukset myös uudisrakennus kohteissa
 • Muista myös kotitalousvähennys!

 • Yksityistalouksien vikakorjaukset
 • Kiinteistöjen vikakorjaukset
 • Teollisuuden ja julkisrakennusten huoltotyöt
 • Annamme suullisen tai kirjallisen kustannusarvion tehtävästä työstä
 • Muista myös kotitalousvähennys!
 • Suunnittelemme ja toteutamme asiakkaan kanssa yhteistyössä sähköurakoinnin
 • Tarjoamme kaikki LVIS-työt
 • Kaikki talotekniikan palvelut saman katon alta omien ammattilaisten voimin.
 • Sähkösuunnittelua seuraaviin kohteisiin: asuin- ja uudis-rakennukset, saneerauskohteet, julkiset rakennukset,teollisuuden tuotantotilat, erikoiskohteet
 • Suunnittelussa huomioimme Teidän tarpeenne ja toiveenne.